Regulamin

REGULAMIN KURSU WIDEO

POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług online (usług elektronicznych w postaci kursów online) przez SocialCube Sp. z o.o. ul. Leszno 8/44, 01-192 Warszawa, Polska. 
  2. Kontakt ze Sprzedawcą Kursu możliwy jest pod adresem info@socialcube.pl
 2. Usługi online (dalej „Usługi online”) świadczone w ramach kursu Social Selling SWAT – jak wykorzystać LinkedIn i inne media społecznościowe do pozyskiwania klientów? to:
 • kurs wideo Social Selling SWAT – jak wykorzystać LinkedIn i inne media społecznościowe do pozyskiwania klientów?
 1. Do korzystania z Usług online konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail, na które założone zostanie konto.
 2. Podczas korzystania z Usług online zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści bezprawnych.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Kurs Social Selling SWAT – jak wykorzystać LinkedIn i inne media społecznościowe do pozyskiwania klientów, przeznaczony jest dla osób, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność gospodarczą, pracują w działach marketingu lub sprzedaży. Kurs ma charakter biznesowy.
 2. Materiały merytoryczne w kursie zostały przygotowane przez Pawła Mączkę, Łukasza Maroszczyka, Piotra Grządziela, Adriana Gamonia i Łukasza Kosuniaka (dalej „Trenerzy”).
 3. Kurs online zawiera:
 • blisko 6 godziny nagrań;
 • dostęp do dodatkowych materiałów w pliku PDF;
 • nielimitowany dostęp przez rok dla jednego uczestnika;
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
 1. Kurs zawiera następujące moduły w postaci materiałów wideo:

Moduł 1: Social Selling – co to jest i dla kogo
Moduł 2: Personal Branding – baza teoretyczna
Moduł 3: Personal Branding – Praktyka i Ćwiczenia
Moduł 4: Budowa profilu na LinkedIn
Moduł 5. Sztuka wyszukiwania na LinkedIn
Moduł 6: Warsztaty Sales Navigator
Moduł 7. Budowa sieci kontaktów
Moduł 8: Content / w jaki sposób budować dobre treści / matryca treści / planowanie
Moduł 9: Influence Marketing, czyli budowanie i utrzymywanie zaangażowania sieci
Moduł 10: Employee Advocacy
Moduł 11: Strategia SocialSelling
Moduł 12: Jak zmierzyć skuteczność w działaniach Social Selling / ROI – KPI’s

12. Kurs stanowi materiał poradnikowy z podstaw Social Selling’u w działalności biznesowej.

SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY

13. Zakres usługi kursu online i cennik podany jest na stronie www.socialsellingswat.pl

14. Zawarcie umowy pomiędzy Tobą a Sprzedawcą kursu następuje po kliknięciu w przycisk „Kup kurs” przy odpowiednim wariancie cenowym. Akceptacja niniejszego regulaminu, podanie swoich danych osobowych oraz kliknięcie w przycisk [KUPUJĘ I PŁACĘ] jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

15. Płatność za kurs „Social Selling SWAT – jak wykorzystać LinkedIn i inne media społecznościowe do pozyskiwania klientów?” można dokonać poprzez płatności Tpay,, płatność kartą lub w formie tradycyjnego przelewu.

16. Jeśli wybierzesz płatność na podstawie faktury pro forma lub przelewem tradycyjnym, udostępnienie kursu online nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu Twojej płatności na koncie Sprzedawcy kursu.

WYKONANIE UMOWY

17. Jeśli zakupisz kurs, natychmiast po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym sprzedawcy otrzymasz na podany przy zakupie adres e-mail link do logowania się do panelu kursu wraz z tymczasowym hasłem.

18. Po zalogowaniu się posiadasz na platformie kursowej dostęp do wszystkich materiałów zawartych w kursie oraz możliwość ściągnięcia materiałów w formie plików PDF.

19. Przekazując Ci dostęp do platformy kursowej, Sprzedawca kursu udziela Ci licencji niewyłącznej do następującego korzystania z materiałów kursowych:

 • filmy wideo – możliwość ich wyświetlania w trybie streamingu na urządzeniach posiadających dostęp do internetu;
 • materiały w formie plików PDF – możliwość ich pobierania, zapisywania, drukowania i korzystania z nich na własny użytek, bez możliwości ich dalszego rozpowszechniania.

BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

20 Jako uczestnikowi kursu „Social Selling SWAT – jak wykorzystać LinkedIn i inne media społecznościowe do pozyskiwania klientów?” nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna Kursu (nie stosuje się art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

21. Sprzedawca kursu dodatkowo informuje Cię przy jego zakupie, że dokonujesz zakupu treści cyfrowej, która zostanie Ci udostępniona w terminie krótszym niż 14 dni od zakupu, w związku z czym nie przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

22. Sprzedawca kursu ma obowiązek dostarczyć materiały zawarte w tym kursie bez wad.

23. Reklamacje możesz składać drogą e-mailową na adres info@socialcube.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Umowy zawierane pomiędzy Tobą a portalem socialsellingswat.pl podlegają prawu polskiemu.